Strona projektu "Na skrzyżowaniu marzeń"

Harmonogram projektu

Wrzesień
2016

1. Zarządzanie projektem , zatrudnienie kadry ,
2. Wyjazd na 2-dniowe zajęcia integracyjno-szkoleniowe 
3. Urządzanie pomieszczenia "Parkingu"
4.Promocja projektu
5. Podział na grupy zadaniowe i ustalenie harmonogramu pracy w grupach
6. Wybór kontrolerów grupy
7. Diagnoza na wstępie Siedziba Stowarzyszenia Radomyśl nad Sanem
8."Parking" Gmina, tablice ogłoszeniowe, lokalne media
Październik
2016
1. Zarządzanie projektem
2.Zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do realizacji projektu
3. Praca w grupach zadaniowych
4.Przygotowanie strony WWW, Siedziba Stowarzyszenia "Parking",
   pracownia informatyczna
Listopad
2016

1. Zarządzanie projektem
2.Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. I spotkanie z zaproszonymi gośćmi
5.Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy, Siedziba Stowarzyszenia "Parking",
   pracownia informatyczna
Grudzień
2016

1.Zarządzanie projektem
2.Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4.Drugie spotkanie z zaproszonym gościem
5.Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy, Siedziba Stowarzyszenia "Parking",
   pracownia informatyczna
Styczeń
2017

1.Zarządzanie projektem
2.Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. Trzecie spotkanie z zaproszonymi gośćmi  
5. Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy,
    Siedziba Stowarzyszenia "Parking", pracownia
    informatyczna, Gminny Ośrodek Kultury
Luty
2017

1.Zarządzanie projektem
2.Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. Czwarte spotkanie z zaproszonymi gośćmi
5.Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy, Siedziba Stowarzyszenia "Parking",
   pracownia informatyczna
Marzec
2017

1.Zarządzanie projektem
2.Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4.Piąte spotkanie z zaproszonymi gośćmi
5.Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy, Siedziba Stowarzyszenia "Parking",
 pracownia informatyczna
Kwiecień
2017

1. Zarządzanie projektem
2. Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. Dwudniowa wycieczka do Warszawy: Centrum Nauki Kopernik, telewizja, teatr., Uniwersytet
   Warszawski
5.Szóste spotkanie-wywiad z wybitną osobą
6.Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy, Siedziba Stowarzyszenia "Parking",
   pracownia informatyczna Warszawa
Maj
2017

1.Zarządzanie projektem
2. Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4.Siódme spotkanie z wybraną osobą
5.Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy, Siedziba Stowarzyszenia "Parking",
   pracownia informatyczna
6. Koncert z okazji Dnia Matki
Czerwiec
2017

1.Zarządzanie projektem
2. Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. Wycieczka jednodniowa do Krakowa
    6-cio godzinne Warsztaty Teatralne Akademii Sztuki i Kultury
5.Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy, Siedziba Stowarzyszenia, "Parking",
   pracownia informatyczna Kraków
Lipiec
2017

1. Zarządzanie projektem
2. Rajd rowerowy z przedstawicielami
   Uniwersytetu Trzeciego Wieku - gawędy przy ognisku
3.Monitoring i ewaluacja
4.Siedziba Stowarzyszenia "Parking"
5.Siedziba Stowarzyszenia Gmina
6.Gorzyce i okolice
Sierpień
2017

1. Zarządzanie projektem
2.Zgrupowanie wakacyjne - filmy
   z babcią i dziadziem dla uczestników projektu
3.Monitoring i ewaluacja
4.Siedziba Stowarzyszenia "Parking", pracownia informatyczna
Wrzesień
2017

1. Zarządzanie projektem
2. Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. Wykonanie i opracowanie broszurki z przepisami regionalnymi
5. Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy
    Siedziba Stowarzyszenia "Parking"
    Pracownia informatyczna
Październik
2017

1.Zarządzanie projektem
2. Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. Spotkanie - podwieczorek wspomnień z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku.
5. Umieszczanie na stronie WWW efektów pracy
    Siedziba Stowarzyszenia "Parking"
    Pracownia informatyczna
Listopad
2017

1. Zarządzanie projektem
2. Monitoring i ewaluacja
3. Praca w grupach zadaniowych
4. Umieszczani na stronie WWW efektów pracy
5. Świętowanie projektu: panel dyskusyjny-"Gdzie jest moje
    miejsce: tu czy w świecie", pokazanie efektów pracy, rozdanie
    nagród, poczęstunek
6. Siedziba Stowarzyszenia "Parking"
    Pracownia informatyczna